Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Samolej Tadeusz

Tadeusz Leszek Samolej

ur. w 1948 roku w m. Sobieszczany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Pracownik Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Lublinie, po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej i kontynuował ją w podziemnych strukturach „Solidarności”. Mimo przeprowadzenia z nim w 1982 roku rozmowy ostrzegawczej oraz w dniu 3.11.1982 r. przeszukania jego mieszkania, zaangażował się w kolportaż ulotek i nielegalnych wydawnictw. W związku z podejrzeniem o posiadanie nielegalnych wydawnictw oraz urządzeń poligraficznych w dniu 29.08.1983 r. dokonano ponownej rewizji w jego pomieszczeniach mieszkalnych, w wyniku której odnaleziono kalendarz NSZZ „Solidarność” na 1983 rok. Mimo nękających przeszukań Tadeusz Samolej kontynuował działalność i utrzymywał kontakty z członkami Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, a zwłaszcza z jego przewodniczącym od kwietnia 1983 r. architektem Stanisławem Machnikiem, który nadzorował druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw i ulotek. W 1984 r. np. rozprowadzał znaczne ilości ulotek informujących o terminach Mszy Św. w kościołach lubelskich w intencji ks. Popiełuszki, a w listopadzie 1984 roku, jako przedstawiciel Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, uczestniczył w pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki. Z uwagi na powiązania z osobami z TZR w Lublinie w dniu 21.02.1985 r. w mieszkaniu T. Samoleja przeprowadzona została kolejna rewizja. W trakcie rozmowy ostrzegawczej w dn. 11.09.1986 r. Tadeusz Samolej został ostrzeżony, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za nielegalną działalność. Inwigilacją i kontrolą operacyjną był objęty do 1987 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN