Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cześnik Henryk

Henryk Cześnik

ur. w 1957 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Pan Henryk Cześnik od 1 listopada 1981 roku był pracownikiem drukarni Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Gdańsku jako fotograf offsetowy. Został zatrzymany 28 stycznia 1982 r. na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina i osadzony w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim. Ukarany karą grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń w Gdańsku. Zwolniony z aresztu po 24 godzinach. W zainteresowaniu operacyjnym Wydz. III KWMO w Gdańsku od stycznia 1982 jako podejrzany o drukowanie i kolportaż nielegalnego Biuletynu Informacyjnego "Solidarność". Po raz kolejny zatrzymany dnia 30 stycznia 1982 r., a następnie internowany 5 lutego 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, gdzie brał udział w zorganizowanym proteście internowanych. Zwolniony z Ośrodka odosobnienia w Iławie 29 kwietnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN