Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rusek Zdzisław

Zdzisław Rusek

ur. w 1935 roku w m. Bieniakonie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Zdzisław Rusek był pracownikiem Pomorskich Zakładów Budowy Maszyn w Bydgoszczy, Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego oraz Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w Bydgoszczy.
Od 1949 r. do końca lat 80-tych był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej. W latach 1956-1960 był kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa za wcześniejszą przynależność do nielegalnej organizacji antykomunistycznej „Polska Tajna Organizacja-Związek Białej Tarczy” w Bydgoszczy.
W sierpniu 1980 r. i styczniu 1981 r. był organizatorem strajków okupacyjnych w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Bydgoszczy. Przeprowadzał akcje informacyjne na temat środowisk opozycyjnych z użyciem ulotek i radiowęzła oraz kolportował niezależne wydawnictwa.
Od września 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego. Był przewodniczącym Zakładowego Komitetu Założycielskiego, przewodniczącym Komitetu Strajkowego, następnie przewodniczącym Komitetu Zakładowego. Został delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Bydgoskiego oraz delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 r. W okresie od sierpnia 1981 r. do 13 grudnia 1981 r. był członkiem Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność".
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach w okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 25 marca 1982 r. Przez cały okres lat 80-tych był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej