Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szostak Eugeniusz

Eugeniusz Stanisław Szostak

ur. w 1945 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
W okresie od listopada 1961 r. do grudnia 1962 r. prowadził nielegalną działalność opozycyjną. Od końca 1961 r. drukował ulotki o treści antypaństwowej i kolportował je na terenie Warszawy. W okresie od czerwca do grudnia 1962 r. był członkiem nielegalnej młodzieżowej organizacji „Związek Walki z Socjalizmem”, przemianowanej na „Związek Walki z Sowietami”. W tym czasie brał udział w spotkaniach organizacyjnych oraz zajmował się malowaniem haseł antykomunistycznych na chodnikach miasta. Za powyższe w dniu 4 kwietnia 1964 r. został zatrzymany przez KMO w Warszawie i osadzony w Areszcie Śledczym KMO m. st. Warszawy, gdzie przebywał co najmniej do 1 lipca 1964 r. Sąd Powiatowy dla m. st. Warszawy 30 września 1964 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy o amnestii z dnia 20 lipca 1964 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej