Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lubańska Krystyna

Krystyna Helena Lubańska

ur. w 1950 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Od jesieni 1980 r. w strukturach NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników. Zaangażowana w kolportaż pism drugoobiegowych „Solidarność Rolników” i „Solidarność Podlasia”. Czynna przy organizacji pomocy dla rodzin osób internowanych. Uczestniczka akcji plakatowych w Białej Podlaskiej. 
Kolporterka wydawnictw Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” z Krakowa, a następnie krakowskich struktur „Solidarności Walczącej” na Podlasiu oraz w Lublinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków