Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trawińska Marta

Marta Trawińska

ur. w 1942 roku w m. Hutków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Pracowała w Szpitalu Miejskim w Warszawie jako pielęgniarka. Od jesieni 1980 r. pełniła funkcję przewodniczącej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy. W latach 1986-1989 była członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Kościele Św. Anny w Wilanowie. Zajmowała się kolportażem podziemnych wydawnictw „Solidarności”, ulotek i innych nielegalnych publikacji na terenie szpitala. Angażowała się w pomoc medyczną i finansową osobom poszkodowanym oraz rodzinom osób aresztowanych. Była inicjatorką spotkań z liderami podziemnej „Solidarności” w siedzibie DLP. Ponadto uczestniczyła w manifestacjach organizowanych przez „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków