Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Madej

ur. w 1947 roku w m. Skowierzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Zygmunt Madej  w latach 1981-1989 aktywnie działał w strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Dąbrowy Górniczej. Podczas stanu wojennego zajmował się zbiórką pieniędzy wśród członków „Solidarności” na cel pomocy internowanym i ich rodzinom. 
W latach 1982-1989 uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowania na terenie Dąbrowy Górniczej. Również w tym czasie zajmował się kolportowaniem nielegalnych wydawnictw tj. „Wolny Związkowiec”, „RiS - Regionalny Informator Solidarności”, „Wolni i Solidarni” oraz „Tygodnik Mazowsze”. Współorganizował tajną bibliotekę książek i pism drugiego obiegu, utworzoną na Wydziale Mechanicznym M32 „Huty Katowice” w Dąbrowie Górniczej. Udzielał się w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej, w ramach którego organizowano spotkania działaczy podziemia opozycyjnego oraz tzw. msze za Ojczyznę. W mieszkaniu należącym do Pana Zygmunta Madeja odbywały się także spotkania działaczy opozycji antykomunistycznej. 
W obliczu transformacji ustrojowej w 1989 r. Pan Zygmunt Madej udzielał się przy organizacji Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Dąbrowie Górniczej, którego zadaniem było kierowanie lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4.06.1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków