Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Daniszewski Tadeusz

Tadeusz Daniszewski

ur. w 1954 roku w m. Szumowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
Był inspiratorem powstania a później także przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w miejscu swojej pracy tj. w Zakładach Mięsnych w Zamościu. W dniu 18 lipca 1981 r. wraz z innymi członkami „Solidarności” założył „Społeczny Komitet Obrony Prześladowanych za Przekonania” z jego organem prasowym w formie biuletynu „Wolny Polak”, a później został także v-ce przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” w Zamościu. Z powodu swej działalności Pan Tadeusz Daniszewski był inwigilowany i kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa, która wykorzystywała także osobowe źródła informacji. Kilkakrotnie przeprowadzane z Panem Tadeuszem Daniszewskim rozmowy ostrzegawcze nie spowodowały zaprzestania prowadzenia działalności opozycyjnej, na skutek czego Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Zamościu w dniu 13 grudnia 1981 r. wydał decyzję o internowaniu. Podczas przebywania w ośrodkach odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie do końca internowania tj. do 9 grudnia 1982 r. Pan Tadeusz Daniszewski nadal manifestował swoje wrogie nastawienie do PRL. Po pewnym czasie w/w podjął starania o pozwolenie na wyjazd do USA i został zwolniony z internowania. Pomimo zastrzeżenia wyjazdu za granicę z dnia 27 lutego 1982 r., wydano decyzję pozytywną w dniu 8 grudnia 1982 r. W dniu 21 lutego 1983 r. Pan Tadeusz Daniszewski wyjechał wraz z rodziną na pobyt stały do USA. Inwigilowanie w/w zakończono 11.03.1987 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN