Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Polakowski Jan

Jan Polakowski

ur. w 1955 roku w m. Suchedniów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
W sierpniu 1980 r. został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od września 1981 r. pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów”, gdzie był aktywnym działaczem KZ NSZZ „S”. 
25 marca 1982 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany w związku zarzutem, iż w dniu 22 marca 1982 r. na terenie Knurowa w celu rozpowszechniania przewoził około 500 sztuk ulotek. Podczas przeszukania jego mieszkania zakwestionowano m.in. Biuletyn Miejskiego Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność” z marca 1982 r., „Wiadomości Solidarności”, ulotki z symbolem „Polska Walcząca” czy też Deklarację woli członków NZS oraz statut NZS. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 1982 r. śledztwo zostało umorzone i uchylono areszt tymczasowy. Wolność odzyskał 27 kwietnia 1982 r. 
Z powodu kontynuowania działalności związkowej po wprowadzaniu stanu wojennego, decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach z dnia 6 maja 1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Z internowania został zwolniony 11 czerwca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej