Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bilska-Kubacka Marta

Marta Maria Bilska-Kubacka

ur. w 1940 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu. Jesienią 1980 r. współinicjatorka powołania struktur NSZZ „Solidarność” w szkołach nowosądeckich. Przewodnicząca Komisji Zakładowej związku z miejscu pracy. Czynna w strukturach krajowych nauczycielskiej „Solidarności”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w niezależny ruch wydawniczy. W środowisku nauczycielskim wyrażała krytykę rzeczywistości PRL. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN