Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kwiatkowski Wiesław

Wiesław Kwiatkowski

ur. w 1936 roku w m. Ostrowiec Świętokrzyski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 212/2018
Biogram
Był współzałożycielem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w miejscu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego w nocy z 12/13 grudnia 1981 r. wspólnie z grupą działaczy ostrowieckiej „Solidarności”, którzy uniknęli internowania, przedostał się na teren Huty do tzw. starego zakładu. W dniach od 13-15.12.1981 r. zorganizował i uczestniczył w strajku w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Stanął na czele Komitetu Strajkowego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność 1980-1989. Polska Południowa” tom 6, pod red. Ł. Kamińskiego, G. Waligóry, Warszawa 2010