Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fenrych  Przemysław

Przemysław Tadeusz Fenrych

ur. w 1951 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 445/2014
Biogram
Przemysław Fenrych w latach 1969-1980 był działaczem dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego. Współpracował z o. Hubertem Czumą, Elżbietą Czumą, Mieczysławem Ustasiakiem. W Duszpasterstwie Akademickim współorganizował oraz prowadził wykłady i dyskusje, min. o rodzinie, etyce pracy, dziejach Kościoła w Polsce oraz Narodu Polskiego. Był współwydawcą pism ,,Domysły”, ,,Korzenie”. Jako współpracownik ,,Ruchu Młodej Polski’’ publikował w ,,Bratniaku”. Ponadto był współzałożycielem, redaktorem   i jednym z autorów ,,Komunikatu Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność”. 
W sierpniu 1980 r., uczestniczył w strajku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, będącym poparciem dla strajku w Stoczni Szczecińskiej.  We wrześniu 1980 r., został członkiem NSZZ ,,Solidarność’’, natomiast w czerwcu 1981 r. członkiem Prezydium Zarządu Regionu. W tym samym roku został wybrany na delegata I Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Pomorze Zachodnie, następnie na I Krajowy Zjazd Delegatów. Współorganizował Szczeciński Klub Katolików. W latach 1981-1983 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej. 
Wprowadzenie stanu wojennego doprowadziło do przerwania aktywnej działalności Pana Przemysława Fenrycha. W dniu 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Goleniowie, Wierzchowie Pomorskim oraz Strzebielinku. Z internowania zwolniony w dniu 24.11.1982 r. 
Z powodu prowadzonej aktywności opozycyjnej i postawy negującej porządek prawno-ustrojowy PRL, Przemysław Fenrych był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej