Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mońko Józef

Józef Mońko

ur. w 1952 roku w m. Lubień
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Kapucyn, wikariusz, a potem gwardian klasztoru w Krakowie. 
Pełniąc posługę w klasztorze w Krakowie w latach 1982-89 współpracował ze środowiskami legionowymi, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, sybiraków organizując na terenie klasztoru niezależne uroczystości patriotyczne w udziałem także działaczy opozycyjnych oraz niezależnego harcerstwa, w postaci koncertów, wystaw oraz spotkań. Celebrans oraz kaznodzieja podczas okolicznościowych mszy świętych. Organizator uroczystości wręczenia odznaczeń przyznanych przez władze emigracyjne. Umożliwiał prowadzenie kolportażu wydawnictw drugoobiegowych i emigracyjnych. 
Jeden z twórców panteonu bohaterów narodowych w krużgankach Kaplicy Loretańskiej klasztorów kapucynów, złożonego z kilkunastu tablic, w tym poświęconych Józefowi Piłsudskiemu, Edwardowi Rydzowi – Śmigłemu, Kazimierzowi Sosnowskiemu, Augustowi Emilowi Fieldorfowi. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków