Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Myc

ur. w 1953 roku w m. Legnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
W 1980 r. Pan Andrzej Myc organizował struktury NSZZ „Solidarność w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, był członkiem Komitetu Założycielskiego a następnie Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej, zaangażował się kolportaż nielegalnych wydawnictw, współpracował z Regionalnym Komitetem Strajkowym „Solidarności”. Od 1982 r. był związany z Solidarnością Walczącą.
W styczniu 1984 r. został aresztowany. Prowadzono przeciwko niemu postępowanie w sprawie udziału w podziemnych strukturach NSZZ „S” oraz kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek. W lipcu 1984 r. został zwolniony, a postępowanie umorzono na podstawie przepisów o amnestii. W listopadzie 1987 r. wywiesił na rynku we Wrocławiu transparent wzywający do uwolnienia Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej - Karniej. W ramach represji, w latach 1986-1988, zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej