Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Misiek Józef
Józef Antoni Misiek
ur. w 1941 roku w m. Czechowice – Dziedzice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017

Biogram

Pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Jesienią 1980 r. czynny przy powołaniu struktur NSZZ „Solidarność” w Instytucie Filozofii UJ. Członek Komisji Zakładowej działającej w miejscu pracy, współpracownik władz regionalnych małopolskiej „Solidarności”. Współzałożyciel i redaktor niezależnego pisma „Universitas”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego czynny w podziemnych strukturach „Solidarności”, Skarbnik Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności” w Instytucie Filozofii UJ. Zaangażowany w organizację kolportażu wydawnictw drugoobiegowych. Uczestnik akcji plakatowych i ulotkowych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej