Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Krztoń

ur. w 1948 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Marian Krztoń w latach 1970-1986 był zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów".  Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Był członkiem Komisji Zakładowej w WSK „PZL-Rzeszów". Ponadto pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Wydziałowej. W 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął nielegalną działalność związkową. W kwietniu 1982 r. wszedł  w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W ramach działalności opozycyjnej organizował kolportaż nielegalnych wydawnictw oraz pomoc dla internowanych i więzionych. Aktywnie uczestniczył w uroczystościach i manifestacjach patriotyczno-religijnych. W dniu 30.08.1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, gdzie przebywał do zwolnienia w dniu 11.09.1982 r. W okresie od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r. był powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych  w Jednostce Wojskowej Nr 3466 w Czerwonym Borze. Z powodu swej działalności był inwigilowany, kontrolowany operacyjnie oraz wzywany na rozmowy ostrzegawcze. W 1986 r., między innymi wskutek doznanych szykan i represji, odszedł z pracy w WSK „PZL-Rzeszów".
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1989.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN