Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kalinowski Kazimierz

Kazimierz Kalinowski

ur. w 1935 roku w m. Kadź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Kazimierz Kalinowski, będąc pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon” w Gorzowie Wlkp., aktywnie działał w zdelegalizowanym w 1981 r. związku NSZZ „Solidarność. Antykomunistyczne zaangażowanie p. Kalinowskiego, przejawiało się m.in. w kolportowaniu zakazanych przez władze PRL wydawnictw, nadawaniu nielegalnych audycji radiowych oraz prowadzeniu finansów zdelegalizowanej „Solidarności” Regionu Gorzów Wlkp. 
Działalność w podziemnych strukturach związkowych skutkowała aresztowaniem Kazimierza Kalinowskiego  w dniu 9.02.1984 r. i osadzeniem najpierw w Areszcie Śledczym w Gorzowie Wlkp., następnie w AŚ w Poznaniu. Postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11.02.1984 r., kara aresztu miała trwać do 9.05.1984 r., ale 2.05.1984 r. prokurator wydał postanowienie o jej przedłużeniu  do 9.07.1984 r. Decyzja ta została podyktowana wynikami śledztwa wg których Kazimierz Kalinowski, w ramach Komisji Zakładowej byłego związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, prowadził działalność finansową związku oraz zajmował się kolportażem na terenie ZWCh „Chemitex-Stilon” w Gorzowie Wlkp. nielegalnych wydawnictw. Według prokuratora, powyższe okoliczności dały podstawę do oceny wyżej wymienionego czynu jako "wysoce niebezpiecznego społecznie". Dnia 19.06.1984 r. prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. akt oskarżenia. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., dnia 23.07.1984 r. na podstawie amnestii umorzył postepowanie względem p. Kazimiera Kalinowskiego. W tym samym dniu Kazimierz Kalinowski został zwolniony z Aresztu Śledczego w Poznaniu. 
Jednocześnie został  zwolniony z pracy w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon” w Gorzowie Wlkp.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN