Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janik Stanisław

Stanisław Leszek Janik

ur. w 1953 roku w m. Adamów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pan Stanisław Janik w okresie obowiązywania stanu wojennego prezentował aktywną postawę opozycyjną. Jako pracownik KWK „Ziemowit” w Tychach - Lędzinach pełnił funkcję v-ce przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”. 
W okresie trwania strajku okupacyjnego na ww. zakładzie w dniach 15-24 XII 1981 r., zorganizował grupę osób, które przeprowadziły akcję zbierania pieniędzy oraz żywności dla strajkujących i ich rodzin. Ponadto organizował pomoc prawną dla osób aresztowanych za udział w strajku. 
Organizowane przez niego akcje charytatywne  spowodowały represje ze strony władz. 
Za swoją działalność został internowany w okresie 26 III -23 VII 1982 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu oraz Kokotku. 
Jego nieprzejednana postawa opozycyjna i potrzeba wpierania osób represjonowanych, spowodowały jego powtórne internowanie w okresie od  29 VIII-1 XII 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN