Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Świętochowska Iwona
Iwona Świętochowska
ur. w 1930 roku w m. Stanisławów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015

Biogram

Pani Iwona Świętochowska była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” przy Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz przewodniczącą NSZZ „Solidarność” przy Klinice Pediatrycznej w Bytomiu. Udostępniała swoje mieszkanie na spotkania nielegalnej organizacji młodzieżowej „Ruch Młodzieży Niepodległej”, podczas których prowadzono lekcje historii Polski i inspirowano młodzieży do pomocy rodzinom osób internowanych. Dnia 25 II 1982 r. w mieszkaniu Iwony Świętochowskiej przeprowadzono przeszukanie i ujawniono biuletyny, ulotki i literaturę bezdebitową. 
Dnia 27 II 1982 r. została zatrzymana i internowana, początkowo w areszcie KWMO w Katowicach, a następnie w ośrodku odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach. W ośrodku internowania pozostała do dnia 24 VII 1982 r. Po zwolnieniu z internowania nadal angażowała się w pomoc osobom internowanym i ich rodzinom, organizowała cotygodniowe prelekcje, w których udział brały osoby internowane i działacze „Solidarności”. W 1985 r. włączyła się w działalność Prymasowskiego Komitetu Charytatywno-Społecznego. 
Utrzymywała kontakty z działaczami opozycyjnymi z całego kraju, a na początku 1989 r. była jedną z osób, która podpisała komunikat stwierdzający fakt utworzenia grupy inicjatywnej NSZZ „Solidarność” pracowników Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej