Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Paweł Potempa

ur. w 1956 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Henryk Potempa był od 1980 r. działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Julian” w Piekarach Śląskich, gdzie pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej, m.in. aktywnie uczestniczył w strajku w zakładzie pracy. 
Od 1983 r. organizował pomoc osobom zwolnionym z KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Ponadto w swoim garażu drukował ulotki i przedruki prasy opozycyjnej. 
Prowadził działalność w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Piekarach Śląskich. Z tego powodu był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Od kwietnia 1989 r. angażował się w prace na rzecz ponownego zalegalizowania struktur NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków