Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ochab Wacław
Wacław Władysław Ochab
ur. w 1955 roku w m. Gorlice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011

Biogram

Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, Komisji Zakładowej a także przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Gorlicach. Został internowany 13 grudnia 1981 r. Był osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu, gdzie przebywał do 2 kwietnia 1982 r. 
W późniejszym okresie był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa do września 1985 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN