Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ochab Wacław

Wacław Władysław Ochab

ur. w 1955 roku w m. Gorlice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011
Biogram
Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, Komisji Zakładowej a także przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Gorlicach. Został internowany 13 grudnia 1981 r. Był osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu, gdzie przebywał do 2 kwietnia 1982 r. 
W późniejszym okresie był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa do września 1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN