Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gródecki Jacek

Jacek Gródecki

ur. w 1960 roku w m. Piła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Jacek Gródecki na początku lat 80. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Metalurgicznych POMET w  Pile. 5 listopada 1982 r. został powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej i skierowany na wstępne przeszkolenie w Wojskowym Obozie Internowania w Węgorzewie. Szkolenie poborowych w powyższej jednostce nie było związane z realizacją zadań związanych z obronnością kraju lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych. Od 9 stycznia 1983 r. przebywał w areszcie tymczasowym za odmówienie złożenia przysięgi wojskowej, za co, 2 lutego 1983 r.,  został skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie na trzy lata pozbawienia wolności.  5 lipca 1983 r. Sąd Najwyższy zmienił wyrok na 6 miesięcy pozbawienia wolności, w związku z czym Jacek Grodecki został zwolniony z aresztu 9 lipca 1983 r. Został ponownie  aresztowany, 7 sierpnia 1986 r., za wykonywanie i kolportaż podziemnych wydawnictw. W areszcie przebywał do 9 września 1986 r.  Sprawę  umorzono i  skierowano do Kolegium 28 listopada 1986 r. Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Piła orzekło 25 lutego 1987 r. karę grzywny w wysokości 40000 zł i przepadek zakwestionowanego sprzętu
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej