Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jacek Jakub Pałasz
ur. w 1946 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zjednoczeniu Producentów Taboru Kolejowego „Tasko” w Poznaniu. Organizował wówczas akcje protestacyjne oraz strajkowe. 13 grudnia 1981 r. za swoją działalność został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Podczas internowania był wielokrotnie karany m. in. za śpiewanie pieśni patriotycznych. Ze względu na stan zdrowia 10 marca 1982 r. został zwolniony z internowania. W związku ze śledztwem w sprawie sporządzania i rozpowszechniania wydawnictw podziemnych 7 marca 1984 r. dokonano przeszukania jego mieszkania oraz miejsca pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej