Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Grabowski
ur. w 1933 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018

Biogram

Pracował jako konstruktor w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji UNITRA-PIT w Warszawie. W latach 1982-1989 brał aktywny udział w działalności podziemnej organizacji Grup Oporu „Solidarni”. Był członkiem grupy grochowskiej, kierowanej przez Piotra Rzewuskiego „Przemka”-„Nordyka”. Organizował i zabezpieczał materiały elektroniczne na potrzeby akcji ulicznych. Koordynował pracę zespołu przygotowującego elektroniczne opóźniacze zapłonu, które były używane zarówno w wyrzutnikach pirotechnicznych ulotek jak i w ulicznych urządzeniach nagłaśniających zwanych „gadałami”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Janusz Przemysław Ramotowski „Przem”, Sto razy głową w mur. Historia tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły”, Warszawa 2013