Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Smorawiński Marian

Marian Kazimierz Smorawiński

ur. w 1954 roku w m. Budachów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność”. Po zdelegalizowaniu związku kontynuował działalność w organizacji Podziemie NSZZ  „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej gdzie kolportował podziemne czasopisma, ulotki oraz plakaty o treściach antykomunistycznych. Jako członek ww. organizacji został oskarżony o sporządzanie, gromadzenie i rozpowszechnianie ulotek o treściach niepodległościowych. Został zatrzymany 8.03.1983 r., a następnie postanowieniem z 10.03.1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. 9.03.1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze wszczęła przeciwko niemu śledztwo w trybie doraźnym. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu umorzył postępowanie karne. Marian Smorawiński został zwolniony z więzienia 9.06.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej