Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Konikiewicz Krzysztof

Krzysztof Piotr Konikiewicz

ur. w 1956 roku w m. Pyskowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Krzysztof Konikiewicz był działaczem opozycji demokratycznej w Toruniu. Dnia 24 grudnia 1981 r. brał udział w transporcie powielacza z zdelegalizowanej siedziby Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.
W latach 1982 - 1984  współorganizował druk podziemnych czasopism takich jak: „Toruński Informator Solidarności” i „Kontra”. Uczestniczył w ukryciu zbiorów podziemnej biblioteki Antoniego Stawikowskiego oraz biblioteki Zarządu Regionu „Solidarności”. W latach 1984 – 1987 zajmował się drukiem i kolportażem toruńskiej edycji warszawskiego „Tygodnika Wojennego” oraz sygnowanych przez „Solidarność” znaczków i edycji filatelistycznych, upamiętniających rocznicę strajku w Stoczni Gdańskiej oraz rocznicę rejestracji NSZZ „Solidarność”. W latach 1986 – 1987 brał udział w budowie tajnej drukarni w Toruniu. W swoim mieszkaniu przechowywał duże ilości nielegalnych wydawnictw oraz organizował konspiracyjne spotkania opozycjonistów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • NSZZ "Solidarność"1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010