Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sosin Jerzy
Jerzy Franciszek Sosin
ur. w 1951 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Zaangażowany w redagowanie zakładowego biuletynu związkowego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w podziemiu. Zaangażowany w organizację pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. Czynny przy redagowaniu „Biuletynu Informacyjnego Komitetu Obrony Solidarności Azoty”. 
Zaangażowany w przygotowanie wydarzeń kultury niezależnej w formie spektakli o tematyce patriotycznej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN