Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Ferenc

ur. w 1946 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pan Antoni Ferenc aktywnie uczestniczył w działalności opozycyjnej na terenie Wrocławia, głównie w akcjach ulotkowych, malowania napisów na murach, był również współorganizatorem wielu strajków. 
Od 1979 r. zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych, m. in. „Robotnika”, „Podaj Dalej” i „Biuletynu Dolnośląskiego”.
W 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. W tym samym roku zaczął budować struktury związkowe w Przedsiębiorstwie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej BUDOPOL we Wrocławiu.
Pan Antoni Ferenc był także jednym z twórców Narodowej Organizacji Wyzwoleńczej „Lechia”, a w 1982 r. został członkiem redakcji i drukarzem podziemnego pisma „Goniec Polski”, wydawanego przez tą organizację. W tym samym czasie doprowadził do połączenia NOW „Lechia” z Solidarnością Walczącą, której został członkiem. Należał do Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej, stworzył kilka autonomicznych siatek drukarsko-kolportażowych oraz prowadził wiele szkoleń z zasad konspiracji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej