Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mariusz Józef Świeściak

ur. w 1958 roku w m. Wieruszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
Prowadził działalność niepodległościową w latach 1982-1989. Od 1982 r. był członkiem „Solidarności” w Zakładach Płyt Wiórowych w Wieruszowie. W ramach swojej działalności kopiował i kolportował ulotki oraz sprzedawał cegiełki i pamiątki niepodległościowe. Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczano na pomoc osobom internowanym i represjonowanym. Po zmianie stanowiska pracy w 1985 r., jeszcze mocniej zaangażował się w działalność opozycyjną. Biuro projektowo-konstrukcyjne ZPW, gdzie był zatrudniony, stanowiło centrum działalności „Solidarności” na terenie ziemi Wieruszowskiej. Dostęp do jedynej w regionie kserokopiarki, pozwolił mu zintensyfikować działalność niepodległościową. Tworzył, kserował i kolportował ulotki, organizował także spotkania konspiracyjne oraz wyjazdy np. na pielgrzymki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Wykorzystać szanse wolności, Komitety Obywatelskie Solidarność i wybory 4 czerwca 1989 r. w województwie kaliskim, Ostrów Wielkopolski 2015