Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grządzielska Barbara

Barbara Grządzielska

ur. w 1955 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pani Barbara Grządzielska zaangażowana była w działalność opozycyjną na terenie Słupska w latach 1982-1989. Od marca 1982 r. do lipca 1985 r. współpracowała z Podziemną Zakładową Grupą Specjalną w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet-Famarol”, przechowywała i rozliczała fundusze zakładowe pochodzące ze zbiórek składek związkowych pracowników. Jednocześnie wspomagała Okręgowy Komitet Oporu w Słupsku, gdzie opisywała matryce do drukowania numerów 3-5 biuletynu „Solidarność Słupska”. 
Zaangażowana w kolportaż prasy podziemnej, m.in. Biuletynów Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej oraz ulotek, znaczków Poczty Podziemnej „S”. W związku z powyższą działalnością SB dokonała przeszukania jej mieszkania dn. 28 października 1985 r. Następnie od marca 1987 r. przez okres dwóch lat działała w Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S” na terenie woj. koszalińskiego i słupskiego,  prowadziła tzw. „małą księgowość” związaną z funduszami na rzecz pomocy osobom represjonowanym przez władze komunistyczne. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków