Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Seredyński Edward

Edward Seredyński

ur. w 1960 roku w m. Dobrzany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Edward Seredyński będąc pracownikiem Państwowego Ośrodka Maszynowego w Dobrzanach we wrześniu 1980 r. zgłosił swój akces do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
W styczniu 1982 r., w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce, został zwolniony z POM, oficjalnie w związku z reorganizacją zakładu. Nie zgadzając się z decyzją o swoim zwolnieniu oraz zawieszeniu legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, rozpoczął wraz z innymi osobami prowadzenie działalności polegającej na sporządzaniu i kolportażu ulotek o treści prosolidarnościowej i antyrządowej. Sporządził odręcznie kilkadziesiąt ulotek, a następnie na przestrzeni stycznia i lutego 1982 r. kilkukrotnie rozrzucił je w klatkach domów mieszkalnych na terenie Dobrzan. 
W związku z powyższymi działaniami, został zatrzymany w dniu 19.03.1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 09.07.1982 r. na podst. art. 270 § 1 kk został skany na 1,5 roku pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3 000 zł. oraz zwrot ¼ kosztów postępowania sądowego. 
Edward Seredyński wyrok odbywał w Areszcie Śledczym w Szczecinie, Zakładzie Karnym w Stargardzie oraz Zakładzie Karnym w Koziegłowach, który opuścił w dniu 21.03.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej