Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sokół Paweł

Paweł Jan Sokół

ur. w 1962 roku w m. Żarnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2016
Biogram
Paweł Jan Sokół  w latach 1977-1982 uczęszczał do Technikum Rolniczego w Krzelowie, a następnie prowadził gospodarstwo rolne w Koryczanach. W latach 1980-1981 zakładał koła Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz koła „Solidarności Wiejskiej" i NSZZ RI „Solidarność” na terenie gmin Sędziszów, Słupia i Myszków. Na przełomie lat 1980/1981 brał udział w strajku chłopskim w siedzibie byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie, który zakończył się podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.
W ramach działalności opozycyjnej w latach 1982-1989 uczestniczył w inicjatywach zdelegalizowanych struktur związkowych m.in. w spotkaniach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników w Częstochowie i na terenie gminy Żarnowiec, przywoził i kolportował wydawnictwa bezdebitowe na terenie gminy Żarnowiec, brał czynny udział w działalności lokalnych struktur Duszpasterstwa Rolników. Współorganizował też Fundację Pomocy Rolnikom Indywidualnym w województwach katowickim i częstochowskim. W związku z prowadzoną działalnością w latach 1983-1985 był dwukrotnie zatrzymany przez funkcjonariuszy MO.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków