Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rogozik Leszek

Leszek Edward Rogozik

ur. w 1956 roku w m. Skała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Hucie im. Lenina w Nowej Hucie. Brał udział w strajku okupacyjnym w Hucie po wprowadzeniu stanu wojennego. Podczas pacyfikacji strajku w dniu 16.12.1981 r. został  zatrzymany i był przesłuchiwany w Komendzie Wojewódzkiej MO w Krakowie. W czasie stanu wojennego uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowaniu na Wydziale Zgniatacz w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie oraz w kolportażu prasy podziemnej. Zbierał także składki od członków Związku dla internowanych hutników. Z powodu tej działalności był kontrolowany operacyjnie do 1984 roku, a w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze. Leszek Rogozik i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, przez osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu. 
Biogram opracowano na podstawie: