Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Nawrot

ur. w 1939 roku w m. Sulęcin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Był współtwórcą i aktywnym członkiem  struktur KZ NSZZ „Solidarność” na Wydziale W-4 w Zakładach Przemysłu Metalowego (ZPM) H.Cegielski  w Poznaniu. Uczestniczył w prowadzonych w sierpniu 1980 r. strajkach na terenie zakładu. Od chwili wprowadzenia stanu wojennego do 1989 r. działał w tajnych strukturach zdelegalizowanego związku. Zajmował się kolportażem niezależnej prasy, brał udział manifestacjach i rocznicowych pochodach, współorganizował strajki na Wydziale W-4 ZPM H.Cegielski. Ponadto działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, pomagał rodzinom internowanych i aresztowanych.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków