Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Boduch-Kulińska Anna

Anna Jadwiga Boduch-Kulińska

ur. w 1939 roku w m. Mysłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Anna Boduch - Kulińska w latach osiemdziesiątych była reprezentantką nurtu opozycyjnego w środowisku śląskiej służby zdrowia. Brała czynny udział w organizowaniu NSZZ „S” przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej, pełniła funkcję vice przewodniczącej związku. Sprawna organizatorka związkowej „Solidarności” w rudzkiej służbie zdrowia. 
Z uwagi na jawną krytykę działań partii oraz nieprzestrzeganie zarządzeń dekretu o stanie wojennym, decyzją z dnia 19 XII 1981 r., została zatrzymana w miejscu pracy (przychodnia przy Hucie „Pokój” w Rudzie Śl.) i aresztowana. Umieszczona w Zakładzie Karnym w Lublińcu, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku, od 19 XII 1981 do 25VII 1982 r. 
Po wyjściu z internowania była szykanowana w miejscu pracy oraz kontrolowana przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN