Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Irena Kania

ur. w 1937 roku w m. Szczyrk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016
Biogram
Pani Irena Kania wstąpiła do NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1980 r. Od marca 1981 r. weszła w skład Komisji Zakładowej przy Hucie Baildon, zajmowała się sprawami BHP oraz rozprowadzała prasę: Wolnego Związkowca, Biuletyn Informacyjny, Tygodnik Solidarność i inne. Na terenie zakładu zajmowała się również rozpowszechnianiem ulotek oraz zbieraniem składek na rzecz osób aresztowanych. W październiku 1981 r. przeszła do administracji Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Dnia 13 XII 1981 r. została zatrzymana i internowana początkowo w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, a następnie od dn. 24 I 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Z internowania zwolniona została dn. 17 II 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN