Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krupa Józef

Józef Krupa

ur. w 1938 roku w m. Sołonka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2016
Biogram
Józef Krupa w latach 1955-1998 pracował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” w Rzeszowie. Od września 1980 r. był współorganizatorem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów” i członkiem Komisji Zakładowej. W grudniu 1980 r. został przewodniczącym Komisji Wydziałowej na Wydz. Głównego Technologa. W 1981 r. wspomagał (wraz z innymi członkami KZ) strajk chłopski w siedzibie b. Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie, organizował tzw. straż robotniczą do ochrony strajkujących.
W latach 1982-1989 działał w Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów”. Był współorganizatorem i uczestnikiem demonstracji rocznicowych, Mszy za Ojczyznę, akcji ulotkowych. Kolportował prasę i wydawnictwa podziemne, organizował zbiórki składek związkowych. Uczestnik i propagator Duszpasterstwa Ludzi Pracy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. Zaangażowany w akcję pomocy rodzinom internowanych. W okresie 1982-1988 wielokrotnie przesłuchiwany, poddany rewizjom w domu i w pracy, zastraszany. 11.11.1984 r. zatrzymany i przesłuchiwany po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na rzeszowskim rynku. 5.10.1988 r. współorganizował zebranie przygotowujące do jawnej działalności TKZ NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów”. Był także współautorem oświadczenia w tej sprawie, z tego powodu został przesłuchany przez prokuratora rejonowego.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN