Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sidak Ewa

Ewa Sidak

ur. w 1933 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018
Biogram
Ewa Sidak pracowała w latach 70. w dziekanacie Wydziału Ekonomii Filia w Rzeszowie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność”. Uczestniczyła także w działalności powstałego w 1981 r. Klubu Inteligencji Katolickiej w Rzeszowie. 
Po 13.12.1981 r. włączyła się w akcję pomocy internowanym i represjonowanym w ramach komitetu działającego przy klasztorze O.O. Bernardynów w Rzeszowie. W latach 1982-1989 współpracowała z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W ramach działalności opozycyjnej prowadziła nieprzerwanie do 1989 r.  kolportaż wydawnictw podziemnych, jednocześnie prowadziła w swoim mieszkaniu punkt kontaktowy. Utrzymywała aktywny kontakt z działaczami nielegalnych grup konspiracyjnych działających na terenie Rzeszowa, zwłaszcza TKZ „Solidarność” rzeszowskiej Filii UMCS w Lublinie oraz TKZ „Solidarność” WSK w Rzeszowie. Była uczestnikiem  manifestacji  solidarnościowych  organizowanych przez RKW „Solidarność” w Rzeszowie. Aktywnie uczestniczyła w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Rzeszowie. Pracując w administracji uczelni wspierała studentów zaangażowanych w konspiracyjną działalność NZS.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków