Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kossakowska Anna

Anna Beata Kossakowska

ur. w 1964 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
Od 1982 r. (wówczas pod rodowym nazwiskiem Chwieśko) była zaangażowana w działalność opozycyjną Młodzieżowego Komitetu Obrony Społecznej (MłoKOS), który aktywizował młodzież z białostockich szkół średnich do uczestnictwa w różnych formach oporu wobec systemu komunistycznego. Od marca 1982 r. brała udział w kolportażu „Naszego Głosu”, organu prasowego MłoKOS . Dnia 12 maja 1983 r. została aresztowana i oskarżona o to, że od stycznia do maja 1983 r. uczestniczyła w redagowaniu artykułów do „Naszego Głosu” oraz o kolportaż tego biuletynu. Z aresztu została zwolniona 12 czerwca 1983 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z 9 września 1983 r. postępowanie zostało umorzone na zasadzie ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN