Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maciej Łazarów

ur. w 1936 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2015
Biogram
Od września 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Jako pracownik Krakowskiej Drukarni Prasowej w czerwcu 1981 r. uczestniczył w strajku drukarzy żądających wiarygodności podawanych informacji. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z kierowniczego stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. Podjął wówczas działalność konspiracyjną, w swoim domu ukrywał poszukiwanych listami gończymi działaczy związkowych i uciekinierów z Ośrodka Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Był organizatorem podziemnego punktu poligraficznego. Od 1982 r. współpracował z Porozumieniem Prasowym Solidarność Zwycięży, Solidarnością Walczącą i podziemnym pismem „Zomorządność”, które zaopatrywał w materiały poligraficzne. Drukował wydawnictwa podziemne, w tym ulotki i plakaty. W swoim domu zorganizował punkt kolportażu, brał udział w uroczystościach patriotycznych, demonstracjach i mszach za Ojczyznę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności