Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janicki Kazimierz

Kazimierz Jan Janicki

ur. w 1944 roku w m. Gumtow
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017
Biogram
Kazimierz Janicki w latach 1961-2002 był pracownikiem Wydziału Montażu Maszyn Okrętowych Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 
W dniach od 17.12.1970 r. do 22.121970 r. oraz od 22.01.1971 r. do 24.01.1971 r. uczestniczył w strajkach okupacyjnych w Stoczni. W 1976 r. współorganizował bojkot oficjalnej manifestacji potępiającej robotników Radomia. 
W okresie od 18.08.1980 r. do 30.08.1980 r. uczstniczył w strajku w Stoczni. Od września 1980 r. był członkiem „Solidarności”. W dniach 13.12.1981 r. do 15.12.1981 r. ponownie uczestniczył w strajku w Stoczni. 
W latach 1982-1989 był członkiem zespołu drukującego wydawnictwa podziemne, członkiem grupy stoczniowców organizującej akcje ulotkowe, malowanie na murach, zbiórki pieniędzy, żywności i odzieży dla represjonowanych i ich rodzin. Organizował kolportaż podziemnych wydawnictw („Grot”, „Jedność Stoczniowa”, „Jedność w Podziemiu”, „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Obraz”, odezw i ulotek) w dużych zakładach Szczecina, placówkach służby zdrowia, na Politechnice Szczecińskiej oraz w środowisku architektów. 
W dniu 21.04.1984 r. został zatrzymany i poddany rewizji. Następnie  aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie oraz w Zakładzie Karnym w Nowogardzie. Zwolniony na mocy amnestii w dniu 24.07.1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej