Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jamiołkowski Jerzy

Jerzy Antoni Jamiołkowski

ur. w 1947 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Jerzy Antoni Jamiołkowski był przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty”. Od września 1980 do stycznia 1981 r. był członkiem Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej Regionu Białystok. Był także redaktorem „Biuletynu Informacyjnego” Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”. W marcu 1981 r. zaangażował się w organizację akcji zbierania podpisów pod apelem uwolnienia więźniów politycznych. Był delegatem na Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok w czerwcu 1981 r. Działania te były nieustannie kontrolowane przez SB w Białymstoku.
Został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, a następnie w Suwałkach. Zwolniono go 2 marca 1982 roku. 
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność związkową. Był członkiem TKZ „Solidarność” w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty” i utrzymywał kontakty ze strukturami regionalnymi związku.
Od 1984 r. aktywnie działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Kazimierza w Białymstoku. Był współorganizatorem Diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku. Brał udział w organizowaniu kolonii dla dzieci osób uwięzionych, zbiórkach pieniędzy i żywności dla rodzin represjonowanych. Był także autorem, redaktorem, drukarzem i kolporterem podziemnego pisma zakładowego „Wątek”.
Zainicjował utworzenie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w BZPB „Fasty” w 1988 r.
Ze względu na swą działalność był kontrolowany operacyjnie do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Sychowicz K., NSZZ „Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
    • Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa 1980-1985. Wybór źródeł, wybór i opracowanie A. Malczyk i J. Markiewicz, Białystok 2011.
    • Kietliński M., Ćwierć wieku podlaskiej solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005.