Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Jarosław Osowski

ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Tomasz Osowski, pracownik Pralni Miejskiej „Śnieżka” w Sopocie, w dniu 31 sierpnia 1982 r. uczestniczył w demonstracji ulicznej w Gdańsku, której celem był protest przeciwko rygorom stanu wojennego w Polsce oraz upamiętnienie rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Podczas trwania manifestacji brał udział w starciach z funkcjonariuszami MO oraz ZOMO, którzy prowadzili działania rozpraszające demonstrantów. Za powyższe został zatrzymany w dniu 30 września 1982 r., a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku, gdzie przebywał do dnia 31 marca 1983 r.  W dniu 16 maja 1983 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał go na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej