Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dominiak Zbigniew

Zbigniew Józef Dominiak

ur. w 1929 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Był współzałożycielem struktur NSZZ „Solidarność” w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Włókienniczych „Cenaro” w Łodzi, gdzie wszedł w skład Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej. Od września 1980 r. jako fotograf dokumentował wydarzenia towarzyszące powstawaniu niezależnego ruchu związkowego. Został fotoreporterem Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej i wziął udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku. W 1981 r. uczestniczył w pracach redakcji pisma „Żywią i Bronią”. Od 13 grudnia 1981 r. do 4 lutego1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu. 
W latach 1982-1984 pozyskiwał podzespoły elektroniczne dla „Solidarności”, organizował pomoc dla internowanych, represjonowanych i ich rodzin, uwieczniał na fotografiach demonstracje uliczne i spotkania w łódzkich duszpasterstwach, przygotowywał klisze do druku pism podziemnych. Projektował albumy i tworzył wystawy o tematyce związkowej i niepodległościowej, w tym dotyczące stanu wojennego, pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki, pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W latach 1980-1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • E. Pińkowski, „Dominiak Zbigniew” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, t. 2, Warszawa 2012;
    • „Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa”, wstęp R. Rabiega, wybór i oprac. M. Kopczyński, R. Rabiega, Warszawa–Łódź 2008