Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rawicki Dariusz

Dariusz Piotr Rawicki

ur. w 1957 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
Dariusz Piotr Rawicki był aktywnym działaczem w środowisku antysocjalistycznym w latach 1977-1984. 
Uczestniczył w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Ponadto kolportował ulotki, pisma i książki niezależne. Był współzałożycielem Studenckiego Komitetu Solidarności w Szczecinie oraz sygnatariuszem Delegacji Studenckiego Komitetu Solidarności. Organizował spotkania opozycji w swoim mieszkaniu.
 Był systematycznie inwigilowany i poddawany rewizjom przez Służbę Bezpieczeństwa. Za swoją działalność i zaangażowanie, w 1978 roku został relegowany z uczelni – Akademii Rolniczej w Szczecinie. 
W roku 1980 współtworzył w Szczecinie Niezależne Samorządne Związki Zawodowe „Solidarność”. Pomagał rodzinom internowanych, pozbawionym środków do życia. Zbierał pieniądze dla osób represjonowanych i pozbawionych pracy. Do 1984 r. aktywnie uczestniczył w działalności ośrodków Duszpasterstwa Akademickiego w Szczecinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN