Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Musiał Maciej

Maciej Wincenty Musiał

ur. w 1952 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Maciej Musiał prowadził działalność antykomunistyczną w latach 1980–1989, był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Prezydium Regionalnej Komisji Porozumiewawczej Jednostek Badawczo – Rozwojowych „Solidarności”.
W latach 1975–1990 był pracownikiem naukowym Instytutu Technologii Drewna. We wrześniu 1980 r. został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (NSZZ „S”), wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej oraz członkiem Prezydium Regionalnej Komisji Porozumiewawczej Jednostek Badawczo – Rozwojowych „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. został przewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej, a od maja 1982 r. członkiem Konspiracyjnego Zarządu Regionu Wielkopolska. W latach 1980–1982 zasiadał w Radzie Porozumienia Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, był także liderem niejawnego Ruchu Harcerskiego w Poznaniu. W 1982 r. organizował zaplecze dla Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska (TZR) i pozostającego w podziemiu przewodniczącego Janusza Pałubickiego. W latach 1984–1987 był łącznikiem z Tymczasową Komisją Koordynacyjną. W latach 1989–1990 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego TZR Wielkopolska. Od kwietnia 1989 r. kierował kampanią przed wyborami czerwcowymi na obszarze województwa poznańskiego jako pełnomocnik do spraw wyborów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Poznaniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN