Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Magierski Jan

Jan Paweł Magierski

ur. w 1936 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Od połowy lat 70-tych związany był z niezależnym ruchem wydawniczym i kolportażem wydawnictw bezdebitowych. W latach 1978-1980 był współpracownikiem pisma „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”, odpowiadał za sprawy techniczne. Jednocześnie był drukarzem i organizatorem transportu materiałów drukarskich i wydrukowanych nakładów. Od września 1980 r. był członkiem władz uczelnianych NSZZ „Solidarność” w Akademii Rolniczej w Lublinie, a następnie Komisji Porozumiewawczej Lubelskiego Ośrodka Naukowego „Solidarności” w Lublinie. Współpracował z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego drukując ulotki i komunikaty. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Mimo przeprowadzenia z nim w dniu 21.12.1981 r. rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej, włączył się jako organizator i koordynator poszczególnych etapów przygotowywania i rozpowszechniania w wydawanie „Informatora <<Solidarność>> Region Środkowo-Wschodni”. Był także pomysłodawcą, na następnie członkiem redakcji, drukarzem, redaktorem technicznym, organizatorem druku, sprzętu, materiałów poligraficznych oraz transportu nakładów i kolportażu pisma „Miesięcznik. Opinie, Komentarze, Analizy. Niezależne Pismo NSZZ <<Solidarność>> Region Środkowo-Wschodni”. Pan Jan Magierski był również współzałożycielem wydawnictwa Biblioteka Informatora, które rozpoczęło działalność w 1983 r., bazując na zapleczu poligraficznym pisma „Informator <<Solidarność>> Region Środkowo-Wschodni”. Uczestniczył ponadto w drukowaniu pisma „Solidarność Wiejska” oraz organizował druk lubelskich edycji „Tygodnika Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze”. Z powodu swojej działalności Pan Jan Magierski był inwigilowany, kontrolowany i przesłuchiwany przez SB . Przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, a miejscu zamieszkania i na uczelni gdzie pracował, wielokrotnie przeprowadzano przeszukania. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.1, Scriptores nr 36, Lublin 2009
  • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.3, Scriptores nr 39, Lublin 2011
  • Marcin Dąbrowski NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981, IPN, Lublin 2014.
  • Małgorzata Choma-Jusińska Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980, IPN Warszawa-Lublin 2009
  • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
  • Zygmunt Łupina NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w podziemiu. w: Stąd ruszyła lawina… Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006
  • Andrzej Pleszczyński Informator NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-wschodni 1982-1989 w: Stąd ruszyła lawina… Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006