Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Weirowska Eliza

Eliza Krzysztofa Weirowska

ur. w 1954 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 224/2016
Biogram
Od 1975 r. pracowała jako funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku. Od czerwca 1981 r. działała w Komitecie Założycielskim Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO Garnizonu Białystok. W październiku 1981 r., będąc pracownikiem Wydziału Ogólnego, sporządziła wypis z Biuletynu Instruktażowego KWMO w Białymstoku z sierpnia 1981 r. Wypis zawierał m.in. Komunikat Wydziału Kadr dot. zwolnienia ze służby funkcjonariuszy MO na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 31.01.1959 r., a także wykaz rejonów służbowych dzielnicowych komisariatów MO z terenu Białegostoku. Dokumenty te przekazała następnie Panu Krzysztofowi Florczykowskiemu i Panu Andrzejowi Radzickiemu, działaczom Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO, a także Panu Edmundowi Lajdorfowi, przedstawicielowi Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. W związku z tym została wydalona ze służby w MO z dniem 28 lutego 1982 r. Za ujawnienie informacji, stanowiących tajemnicę służbową, Sąd Rejonowy w Białymstoku, wyrokiem z dnia 20.05.1982 r. skazał ją na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny w kwocie 20 tyś. zł. W czerwcu 1983 r. dokonano przeszukania jej mieszkania, w związku z podejrzeniami o kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Białegostoku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej