Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Michalina Maria Szumilas

ur. w 1937 roku w m. Niepołomice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pani Michalina Maria Szumilas należała do najaktywniejszych działaczy opozycji antykomunistycznej w Bielawie. W sierpniu 1980 r. współtworzyła Wolne Związki Zawodowe w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw”. Od września 1980 r. była członkiem prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy; od stycznia 1981 r. – członkiem prezydium Komisji Zakładowej odpowiedzialnym za sprawy socjalne oraz przewodniczącą Komisji Oddziałowej „Solidarności”.
13 grudnia została zatrzymana i przesłuchana w Komendzie Miejskiej MO w Dzierżoniowie oraz w Komendzie Wojewódzkiej MO w Wałbrzychu; następnie zwolniono ją z pracy. Od grudnia 1981 do 1992 r. nie miała stałego zatrudnienia. W latach 1982–1985 zajmowała się drukiem, jak również kolportażem podziemnych ulotek, książek i czasopism, np. „Z Rąk do Rąk”, „Odgłosy”, „Z Dnia na Dzień”.
W latach 1985–1989 związana z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy parafii Wniebowzięcia NMP w Bielawie, współorganizowała msze święte za Ojczyznę oraz pielgrzymki. Uczestniczyła także w prowadzeniu niezależnego kabaretu, w którym występowała jako aktorka. W latach 1987–1989 należała do Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk na Ziemi Dzierżoniowskiej. 
Od grudnia 1981 do 1989 r. była wielokrotnie przesłuchiwana, poddawana groźbom oraz rewizjom.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-1989, t. 3, red. G. Waligóra i in., Warszawa 2019 s. 595.
    • Ł. Sołtysik, Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" na Dolnym Śląsku... [w:] Po stronie dobra, red. C. Kuta i M. Krzysztofiński, Warszawa - Kraków - Rzeszów 2020 s. 176.
    • J. Maniecki, J. Woźniak, Solidarność Ziemi Dzierżoniowskiej 1980-1989 - przyczynek do dziejów, Białystok 2012 s. 2, 15, 67, 77, 84, 113, 126, 134, 145, 161.
    • E. Chabros, J. Maniecki, Od Duszpasterstwa Ludzi Pracy do wyborów czerwcowych... [w:] Tam też była "Solidarność"..., red. A. Pyżewska i M. Zwolski, Białystok 2012 s. 203, 205.