Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazurek Józef

Józef Mazurek

ur. w 1934 roku w m. Miechów-Charsznica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017
Biogram
Był współorganizatorem strajku w Charsznickiej Odlewni Żeliwa w Charsznicy  w dniu 14.12.1981 r. W tym dniu został tymczasowo aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Pińczowie. Na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział II Karny z dnia 07.01.1982 r. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W dniu 05.01.1983 r. został zwolniony warunkowo z aresztu z uwagi na stan zdrowia. Po opuszczeniu aresztu nadal utrzymywał kontakty z działaczami związku NSZZ „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej